Projekt Skolgård

Fysisk planering, General, Mat, Meeting people, Photos

Eller egentligen är det en förskolegård som vi ska göra om till en lärande och rolig miljö för barn. Till denna ska vi ha ett tydligt koncept som vi ska rita planen utifrån. Jag var först hemma hos Anna och åt lunch. Där mötte jag även hennes nya hund Harry som ser ut som en liten björn. Tror att jag kan häva mitt hundogillande bara för den här hunden. Sjukt söt det lilla djuret! Därefter blev det till att inventera förskolegården som låg på Trossö. Vi hade fått stränga order om att inte ta några kort om det fanns barn som lekte ute, alltså inga barn på de kort jag tagit.

One thought on “Projekt Skolgård

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s